Maand: augustus 2016

Er is weer licht op ons pad

Foto_-_vergaderkamer_PC-bewerkt

Op 4 september beginnen we met het derde jaar van de project ‘’Licht Op Ons Pad’’. Met deze methode begeleiden wij kinderen in het Katholiek geloven en in het samen Kerk-zijn. God is zelf al aan het werk: in ieder kind, in ieder mens. Samen met de andere kinderen van hun eigen leeftijd, scheppen we […]

Oproep Oecumenisch koor startzondag 2016

Op zondag 18 september a.s. wordt in Overschie Startzondag gevierd. De voorbereidingen op dit jaarlijks terugkerende gebeuren is reeds in volle gang. Ook wordt wederom een oecumenisch koor gevormd; dit koor zal zingen tijdens de oecumenische viering in de Grote Kerk. Dit jaar staat het koor onder leiding van Cor Breedijk. Wie graag wil komen […]

Terugblik op de Zomerleesavonden in de Hof van Hildegard

Canonization_2014-_The_Canonization_of_Saint_John_XXIII_and_Saint_John_Paul_II_(14036966125)

De lustrumeditie van de zomerse leesavonden in de Hof van Hildegard bij de Hildegarduskerk was misschien wel de meest inspirerende. Een piepklein boekje, ‘De naam van God is genade’ het nieuwe boek van paus Franciscus, met als thema Barmhartigheid en in  eenvoudige woorden geschreven. Dat kan ook bijna niet anders als Paus Franciscus, geïnterviewd door […]

Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming

Maria met Bernadette

Maria-Tenhemelopneming wordt in de RK-Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat […]