Maand: oktober 2016

Nieuwe vertaling van het Onze Vader

abc-boekje_-_beceroles_brugge_onze-vader

Op 9 november zal voor iedereen, die wil stilstaan bij de nieuwe vertaling van het Onze Vader, een avond worden georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over deze nieuwe vertaling.  Deze avond vindt plaats in de Oase. Achter in de kerken vindt u een aanmeldingsformulier. U kunt zich ook telefonisch of per mail opgeven bij het parochiesecretariaat.

Allerheiligen en Allerzielen

william-adolphe_bouguereau_1825-1905_-_the_day_of_the_dead_1859

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag  vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet […]

Banken gedraaid in de Liduinakerk

bankengedraaid

Na de zaterdagavondviering in de Hillegersbergse Liduinakerk drinken enkele tientallen kerkgangers altijd een kopje koffie of thee. Omdat daar achter in de kerk wat weinig ruimte voor was en omdat sommige koffiedrinkers liever zitten, is inmiddels een van de kerkbanken gedraaid. Dat bleek afgelopen zaterdagavond een succes: de koffiedrinkende parochianen waardeerden de nieuwe opstelling en lieten […]

Bruikleen pastorie Petrus’ Banden

De afgelopen twee weekenden hebben wij tijdens en na de viering in de OLVAB en in de Petrus’ Bandenkerk de kerkgangers ingelicht over het in bruikleen geven van de pastorie van de Petrus’ Bandenkerk. Hieronder volgt in grote lijnen onze berichtgeving aan de parochianen. Zoals u weet zijn er in onze parochie te veel kerkgebouwen […]

Wereldmissiemaand 2016: de Filippijnen staan centraal

missio_fillipijnen

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land. Land van tyfoons Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een […]

Sacrament van de Zieken

Op vrijdagmiddag 14 oktober om 14.30 uur (en niet zoals per abuis in Samen Geloven vermeld wordt om 10.00 uur) is er een Eucharistieviering van het Seniorencontact in de Oase, waarin u gelegenheid geboden wordt het Sacrament van de Zieken te ontvangen. Tegenwoordig is het een goede gewoonte deze Ouderen of Ziekenzalving te ontvangen bij […]

Vrijwilligersmiddag Bernadette-parochie groot succes

onthulling_logo_20161001

Op zaterdagmiddag 1 oktober uur stond de deur van het parochiecentrum open voor de vrijwilligers. Na ontvangst met koffie en cake, opende vice-voorzitter Michel Gadron om 15.30 uur de middag. Deze middag was voor de vrijwilligers georganiseerd door het parochiebestuur. We hadden besloten dat de vrijwilligers zelf niets hoefden te doen deze middag. Dus alle […]

Kerkbalans 2016: de laatste loodjes

kerkbalanslogo

De Bernadette-parochie is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van de actie Kerkbalans. In voorgaande jaren bedroegen de inkomsten uit Kerkbalans zo’n € 80.000. Geld dat wordt besteed aan onder meer vele activiteiten gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren, aan vieringen en aan exploitatiekosten. Dat geld is hard nodig. Helaas hebben we […]