Een goed en gezegend 2017!

Het pastorale team, het bestuur en de vrijwilligers van de H. Bernadette-parochie wensen u een goed en gezegend 2017 toe. Wij hopen u het komend jaar te mogen begroeten bij onze vieringen en/of andere activiteiten.