Maand: april 2017

Christus Koningkerk leeg, maar toch nog iets gevonden

In de afgelopen maanden is de Christus Koning-kerk, het kerkgebouw dat vorig jaar in april met een afscheidsviering is onttrokken aan de eredienst, ontdaan van alle spullen die er nog stonden. Alle kerkelijke kunst en ook de kerkelijke benodigdheden zijn naar elders overgebracht. Dat geldt ook voor de delen van de administratie die nog in de […]

Sam’s kledingactie zamelt in voor Mensen in Nood

Ook dit jaar is er in Rotterdam de kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen wij direct slachtoffers van natuurrampen en oorlogvluchtelingen helpen. Met de opbrengsten van deze inzamelactie steunen we de hulp aan 500 Nepalese families, vooral vrouwen en kinderen, die door aardbevingen en overstromingen […]

Tussen baldakijn en wierook: 125 jaar Hildegardiskerk

Wil je nog één keer de geur van wierook ruiken, nog eenmaal onder een baldakijn staan, je naam opzoeken in onze doopboeken? Dan heeft de Hildegardiskerk speciaal voor jou kazuifels en banieren van zolder en zilverwerk uit de kluizen gehaald. Het resultaat: een tentoonstelling die het hart van de (oud) Rotterdammer sneller doet kloppen: 125 […]

Patroonsfeest parochie H. Bernadette

Zondag 23 april vieren wij in de kerk van O.L.V. Altijddurende Bijstand het patroonsfeest van de parochie Heilige Bernadette; aanvang 10.30 uur!! Pastoor Bergs en pastor Gerda Martens gaan voor in deze viering. Het ‘Groot Koor’, samengesteld uit leden van alle parochiële koren, zal de viering muzikaal verzorgen. De muzikale leiding is in handen van […]

Dank voor afscheid Lucy van Eijk

Op zondag 26 maart hebben wij officieel afscheid van Lucy van Eijk mogen nemen in haar rol als hoofd van het parochiesecretariaat. Het blijkt dat vele parochianen, kennissen en vrienden van Lucy bij deze gelegenheid aanwezig zijn geweest. Lucy en aanwezigen gaven aan dat zij het als een mooi en fijn afscheid hebben ervaren. Achter […]

Jom HaSjoa herdenking in de St. Laurenskerk op 30 april

  Op zondagavond 30 april houden Christelijke en Joodse gemeenten in Rotterdam hun jaarlijkse herdenkingsdienst van de Sjoa in de Laurenskerk, om 19.00 uur. Iedereen is welkom bij deze dienst, die ieder jaar onder grote belangstelling plaats vindt ter nagedachtenis aan de miljoenen slachtoffers van terreur en vernietiging tengevolge van het Nazi schrikbewind tijdens de […]

Herdenking 150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum door paus Pius IX zijn heilig verklaard en opgenomen in de ‘Lijst van heilige martelaren’. Bij gelegenheid van de Herdenking van 150 jaar heiligverklaring zal op 29 april aanstaande een plechtige euch aristieviering plaatsvinden in de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle. Het […]

Impressie paasvieringen 2017

De Goede Week wordt afgesloten met de Paasvieringen. In deze belangrijkste periode in de Rooms-Katholieke kerk waren er ook in de kerken van Hillegersberf, Schiebrioek en Overschie een flink aantal vieringen, voor een belangrijhk deel speciaal gericht op kinderen. Hieronder vindt u een aantal foto’s die een impressie geven van de wijze waarop Palmpasen, het […]

Vanzelfsprekend

Soms vraag je je af, hoe mensen, vol zorg voor hun dierbaren, het vol houden. Hun levensverhaal staat niet in de krant, zij worden niet overrompeld door journalisten, worden niet gespot op youtube of faceboek. Meestal zijn zij in stilte actief. En vragen zij zelf ook niet om een klop op hun schouder. Nee, zij […]

De bisschop komt bij ons pasen vieren

Bisschop Mgr. Van den Hende zal voorgaan in de Eucharistieviering op Eerste Paasdag in de Verrijzeniskerk in Schiebroek. De viering begint om 9.30 uur. De viering zal muzikaal worden omlijst door het Bernadettekoor. Tijdens de paasdagen vinden vele vieringen plaats in de kerken van de Bernadetteparochie, in de wijken Overschie, Schiebroek en Hillegersberg. U vindt […]

Volgende pagina »