Maand: juni 2017

Hulp gezocht voor oragnisatie parochie-uitje

Op zaterdag 9 september wil de pastoraatsgroep we een parochie-uitje organiseren naar Brielle. Om deze dag goed te laten verlopen, zijn we op zoek naar mensen die willen meehelpen met organiseren. Heb je zin en tijd om te helpen, neem contact op met Margriet Doornbosch- de Frankrijker (gertenmargriet@planet.nl of 010-4374102). 

Vormelingen RechterMaasoever naar vuurdoop

Op de zaterdag voor Pinksteren is er traditiegetrouw de Vuurdoop: een fantastisch evenement vol spanning, spektakel en actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. De jongeren van Rotterdam Rechter Maasoever, de parochiefederatie waaronder ook de Bernadette-parochie valt, waren uiteraard van de partij. Ze hebben enkele weken geleden hun Vormsel gedaan. Het is […]

Hillegondadebat over Franciscaanse spiritualiteit

Op donderdagavond 8 juni wordt er een HillegondaDebat gehouden over Franciscaanse spiritualiteit, waardoor ook de huidige paus Franciscus geïnspireerd wordt. Dr. Willem Marie Speelman (werkzaam bij het Franciscaans studiecentrum van de Tilburg School of Catholic Theology) zal ingaan op de vraag wat deze spiritualiteit precies behelst en welke betekenis zij heeft voor onze tijd. De aanvang is 20.00 uur, de […]

Pinkstervieringen in de Bernadetteparochie

Met Pinksteren staan we stil bij de begeestiging van de leerlingen van Jezus Christus, en via hen alle volgelingen van Christus. Na Pinksteren gingen de leerlingen van Jezus op pad om het geloof te verkondigen. Op Eerste Pinksterdag zijn er vieringen in de Verrijzeniskerk en de kerk Petrus’ banden, zoals te zien is in onze […]