Maand: januari 2018

Radio Maria viert 10-jarig jubileum

Radio Maria Nederland viert op zaterdag 3 februari haar 10-jarig jubileum. Om 12:30 uur ’s middags is mgr. De Korte de hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, de stad waar het allemaal begon. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn in het nabijgelegen Sint-Janscentrum. In 2008 startte het katholieke radiostation haar activiteiten in […]

Kerkbalans 2018 van start: Geef voor je kerk

Nu het nieuwe jaar weer van start gegaan is, is het ook weer tijd voor een nieuwe actie kerkbalans. In 2018 heeft deze als thema: “Geef voor je kerk.” Als je geeft om je kerk, geef je voor je kerk. Want het lijkt vanzelfsprekend dat de kerk, zowel de gemeenschap als het gebouw, blijven bestaan. […]

Mededeling van pastoor Chris Bergs over het moderatorschap

In het jaar 2011 werd de ‘Samenwerkingsovereenkomst Federatievorming Rotterdam Rechter Maasoever’ door de toenmalige parochiebesturen en pastoors ondertekend. De pastores gingen in teamverband werken en we gingen samen op weg naar de verdere fusies tussen de parochies. Nieuwe ideeën, een nieuwe manier van werken en van ‘parochiezijn’ , het kwam allemaal tot ontwikkeling. In de […]

Start Vormselvoorbereiding 2018

Met het vormsel ontvangt de jongere de kracht van Gods Heilige Geest. Met het doopsel is de eerste stap gezet in het gelovig leven. Nu kiest de jongere zelf bewust voor het geloof en wil zich actief inzetten om de weg van Jezus te volgen. Wij hebben gekozen voor het project ‘Vormselkracht’, dat aansluit bij […]