Maand: mei 2018

Bestuur besluit tot aanpassing privacyregels

Het bestuur van de H. Bernadetteparochie heeft op 23 mei besloten tot invoering van nieuwe regels op het gebied van privacy. Dit besluit, geïnitieerd vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, sluit aan bij de richtlijnen die het bisdom daarvoor heeft opgesteld. Het besluit vindt u hier. Aan de hand van de richtlijn van […]

Actie warm Hart: krijgt H. Familiekerk € 10.000?

Elk jaar geeft KRO een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u. Stem nu! Het kan de Stichting Kruimeltje € 10.000,- opleveren! De voormalige Familiekerk aan de Veurstraat in Rotterdam is een van de kanshebbers. De stichting Kruimeltje […]

27 mei: Eerste communie en H. Vormsel

Op zondag 27 mei ontvangen kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie, nadat ze daar al sinds december onder leiding van een aantal parochianen op zijn voorbereid. In de versierde Verrijzeniskerk is de viering van 11.00 uur. Er is dan geen viering om 9.30 uur in de Verrijzeniskerk. Op dezelfde dag ontvangen andere kinderen uit […]

Pinksteren 2018

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de leerlingen van Jezus. Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog tot Hemelvaart de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij […]