Maand: februari 2019

De Liduinakerk in het licht gezet

De Liduinakerk, waar doorgaans alleen op zaterdagavond wordt gekerkt, staat langs de drukke Burgemeester Le Fevre de Montignylaan. Door de ligging van het gebouw, dat wat verder van de weg af staat, is het gebouw ‘s avonds en ‘s nachts in het donker gehuld. Kennelijk zorgt die donkere hoek er voor dat veel wijkbewoners denken dat […]

Kerkbalans 2019: doet u ook mee?

Veel parochianen hebben de afgelopen weken ‘meegebouwd’ aan hun kerk via het doen van de kerkbijdrage. Hartelijk dan daar voor. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, of bent u het zicht op de actiebrief kwijt, dan kunt u nog steeds deelnemen. Hier leest u hoe gemakkelijk dat is. Het pastoraal team en een aantal […]

Wereldgebedsdag in Citykerk ‘het Steiger

De Wereldgebedsdag is dit jaar op 1 maart! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. […]

AED Automatic Electric Defibrillator in de kerken

In reactie op een vraag van de pastoraatsgroep heeft het parochiebestuur onlangs besloten tot het leasen van een aantal AED’s. Een AED is een apparaat dat gebruikt kan worden bij plotselinge hartproblemen. Inmiddels zijn de eerste AED’s in de kerken van onze parochie geplaatst: In de Verrijzenis van de Heer hangt de AED in de […]

Bid mee met de Biddende Moeders

De spiritualiteit van “Biddende Moeders” bestaat hierin dat we onze kinderen en onze problemen aan de Heer toevertrouwen en ze ook bij Hem laten. We zijn immers geneigd om ons zorgen te blijven maken en onze problemen zelf op te lossen. Die overgave is een heel leerproces. Je hoeft niet persé fysiek moeder te zijn […]

Alexander Kamerkoor in de Kerk van Petrus’ banden

Zondagmiddag 17 februari om 15.00 uur zingt het Alexander Kamerkoor Rotterdam in de prachtige Kerk van Sint Petrusbanden aan de Delftweg. Sinds 2003 staat dit bijna twintig vrouw en man tellende koor onder leiding van dirigent Marc Bökkerink. Voor deze gelegenheid heeft hij een breed programma samengesteld met koormuziek uit zeven eeuwen. Om enkele voorbeelden te noemen: Strategier maakt in […]