Maand: maart 2019

Pasen 2019: het lijden en de opstanding van Christus

Met Pasen staan we stil bij de lijdensweg die Onze Heer heeft afgelegd, maar ook Zijn Verrijzenis. In de goede week, die loopt van Palmzondag tot en met de Paasdagen, zijn er veel vieringen in de kerken van onze Parochie. Dat begint al op Palmzondag, waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. […]

Vastenactie 2019: vrouwen en watermanagement in Masasi

Dit jaar steunt Vastenactie verschillende projecten die schoon water dichterbij mensen moeten brengen. De parochies van Rotterdam Rechter Maasoever gaan de mensen in Masisi in Congo steunen bij hun actie om latrines te bouwen en de watervoorziening te verbeteren. U kunt vanaf Aswoensdag t/m Pasen uw financiële bijdrage leveren in de extra collectes aan het eind van de vieringen in het weekend of door overmaking van uw gift op rekeningnummer NL27 INGB 0003901456 tnv Par.Missie Comité, Rotterdam.

Kerkbijdrage maart later geincasseerd

Zoals een aantal parochianen wellicht is opgevallen, is de kerkbijdrage voor de maand maart nog niet geïncasseerd.
Vanwege de overdracht aan een nieuwe administrateur en het inregelen van bevoegdheden bij onze bank loopt deze incasso wat vertraging op. Zoals het er nu uitziet zal dit pas eind april geregeld zijn. Wij zullen dan de kerkbijdragen voor maart en april gaan incasseren.

Parochiecentrum fungeert als stembureau

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ook de Piet Roest-zaal van het parochiecentrum van de Bernadette fungeert deze keer als stembureau. Zo wordt het wijkbewoners makkelijk gemaakt om hun stemmen uit te brengen. Het parochiecentrum is bereikbaar vanaf de Wilgenplaslaan. Dit zal met een extra bord worden aangegeven. […]