Pasen 2019: het lijden en de opstanding van Christus

Met Pasen staan we stil bij de lijdensweg die Onze Heer heeft afgelegd, maar ook Zijn Verrijzenis. In de goede week, die loopt van Palmzondag tot en met de Paasdagen, zijn er veel vieringen in de kerken van onze Parochie.

Dat begint al op Palmzondag, waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Vervolgens op Witte Donderdag, de dag waarop het laatste avondmaal wordt gevierd: een bijeenkomst die nog altijd centraal staat in onze eucharistievieringen. Op Goede Vrijdag, de dag waarop Christus aan het kruis is geslagen.

Op stille zaterdag zijn er avondwakes waarop we ons voorbereiden op het verrijzenis van Christus. En uiteraard op Eerste Paasdag, de dag waarop we zijn verrijzenis vieren.

Een overzicht van alle vieringen vindt u hier. U bent van harte welkom!