Twee nieuwe pastoraal medewerkers benoemd

Het bisdom van Rotterdam heeft de komst van twee nieuwe pastoraal werkers aangekondigd, nadat ook het vertrek van Gerda Martens werd meegedeeld.

Per direct  begint mevrouw Margriet van der Zwaan-Arends.  Ze is voor gemiddeld 2 dagen per week aan de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever verbonden tot in ieder geval 1 januari 2020.

Per 1 juli wordt mevrouw Desiree Bühler aangesteld voor 2,5 dagen per week. Desiree Bühler is aangesteld tot in ieder geval 1 juli 2021.

Het parochiebestuur heet beide dames van harte welkom. Er is binnenkort gelegenheid om met hen kennis te maken.