Voor de laatste keer wordt er gevierd in de Onze Lieve Vrouwe

Vanmiddag is het zo ver: om 14:00 uur vieren we wij voor het laatst de Eucharistie in onze dierbare kerk aan de Burg. Baumannlaan. In deze viering wordt voorgegaan door onze Bisschop Mgr. v.d. Hende en pastor G. Martens, de muzikale omlijsting is van St. Gregorius-koor. De R.K. kerk aan de Burg. Baumannlaan is voor deze gelegenheid nog één keer voorzien van de Pauselijke vlag.

Onder het zingen van het slotlied wordt het Allerheiligste in processie de kerk van Onze Lieve Vrouwe (van) Altijddurende Bijstand uit gedragen. Ook de Godslamp, het altaarmissaal, het lectionarium en de reliek uit het altaar worden de kerk uitgedragen. Alle kaarsen worden gedoofd door de kosters. Met deze handelingen wordt aangegeven dat er in deze kerk niet meer gevierd zal worden.

Na de viering is er tijd om elkaar te ontmoeten in de kerk.

Foto’s van deze laatste viering zullen worden gepubliceerd op deze website.