Bijeenkomst voor ouders en jongeren

Ouders van kinderen en jongeren en de jongeren zelf worden van harte uitgenodigd om gedachten uit te wisselen over de manier waarop we in onze parochie het jeugd- en jongerenwerk kunnen vormgeven. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 september om 20.00 uur in de Oase aan de Wilgenplaslaan 190. Wij ontmoeten u graag.