Werkgroep tijdelijke huisvesting Liduina van start

Nadat het parochiebestuur begin oktober bekend heeft gemaakt dat de bouw van een nieuwe parochiekerk en parochiecentrum op de locatie van de huidige Verrijzeniskerk zeer waarschijnlijk doorgang gaat vinden, is een werkgroep voor de verhuizing naar de Liduinakerk en -pastorie van start gegaan.

Zoals u weet worden de vieringen, in de periode dat op de locatie van de Verrijzenis een nieuw kerkgebouw wordt gerealiseerd, in de Liduinakerk in Hillegersberg gehouden. Planning is dat die periode ergens begin volgend jaar zal gaan starten. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld dat zoveel mogelijk mensen meegaan naar de Liduinakerk voor de zondagse vieringen. In de overbruggingsperiode willen we de gemeenschap zoveel mogelijk bij elkaar proberen te houden, iets waar veel zorg aan zal worden besteed.

Inmiddels is op zondag 10 november bij de op dat moment aanwezige kerkgangers gepeild hoe veel mensen niet op eigen gelegenheid naar Hillegersberg kunnen komen, terwijl men wel graag naar de zondagochtendviering zou willen gaan. Deze informatie wordt gebruikt om te bezien of en hoe in deze vervoersbehoefte kan worden voorzien. Was u er toen niet dan geen paniek: de informatie wordt alleen gebruikt om een indicatie te krijgen van de behoefte.

Inmiddels is voor de contactmiddagen van het seniorencontact al een tijdelijke oplossing gevonden: deze bijeenkomsten zullen te zijner tijd worden gehouden in de recreatiezaal van woongebouw De Meyburg.