Pastoor Hagen per 1 juni nieuw lid pastoraal team

Het bisdom van Rotterdam heeft laten weten dat per 1 juni de zeereerwaarde heer M. P.J. Hagen is benoemd tot lid van het pastoraal team van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever.

Pastoor Hagen is op dit moment pastoor van de parochie H. Augustinus in Katwijk a/d Rijn, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Hij is inmiddels 67 jaar daarvan 28 jaar priester. Toevalligerwijs con-celebreerde hij tijdens de H. Mis ter gelegenheid van het verlaten van de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Overschie.

Hagen wordt tevens plebaan van de kathedrale kerk. Hij vervult daar de vacature is is ontstaan door het plotselinge overlijden van pastoor Chris Bergs.

Het pastorale team van de parochie-federatie en het bestuur van de H. Bernadette hebben inmiddels kennis gemaakt met de heer Hagen en zien uit naar het moment waarop hij in functie zal treden.