Adventsactie 2019: Vluchtelingenkinderen in Peru

De katholieke organisatie Warmi Huasi (‘Huis voor vrouwen’ in het Quechua) zet zich in voor jonge kinderen die vanuit Venezuela zijn gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru. Warmi Huasi ondersteunt en begeleidt hun ouders en verzorgers en zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar.

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de
politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.


In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en
motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de
bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en
discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.


Wij kunnen daarbij helpen. Hoe? Door tijdens de Advent en met Kerstmis
wekelijks uw bijdrage te doneren in de extra collectes aan het eind van de
viering of door uw gift te storten op NL27 INGB 0003901456 tnv Parochieel
Missie Comité, Rotterdam ovv. Adventsactie 2019.

Voor meer informatie: zie de folders achter in de kerken en de website van Adventsactie.