Gezamenlijke viering met nieuwjaarsreceptie

Op zondag 12 januari is de gezamenlijke Nieuwjaarsviering voor de parochie H. Bernadette. Deze viering wordt gehouden om 11.00 uur in de kerk Verrijzenis van de Heer aan de Meidoornsingel. Voorganger is Mgr. Van den Hende.

Na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor het Nieuwe Jaar. U bent uiteraard allen van harte welkom!

De viering op zaterdag 11 januari in de Liduinakerk én de viering op zondag 12 januari in de Petrus’ Bandenkerk komt te vervallen. Abusievelijk is eerder gemeld dat de nieuwjaarsviering om 10.30 zou plaatsvinden, maar dat is dus om 11.00 uur.