Kerkbalans 2020 – mgr. Van den Hende: “Krachten bundelen voor de zending van de Kerk”

Wanneer leeft de Kerk? En hoe is dat in de parochie H. Bernadette in Rotterdam? Hierover spreekt Mgr. Van den Hende in het kader van de actie Kerkbalans. Hij is bisschop van Rotterdam en moderator van de parochie H. Bernadette.

Mgr. Van den Hende (foto: Bisdom Rotterdam)

“Bijzonder vind ik hoe parochies gegroeid zijn naar een samenwerking. Dat zou tien of vijftien jaar geleden nog ondenkbaar zijn geweest”, zegt Mgr. Van den Hende. Hij ziet op meerdere terreinen dat krachten worden gebundeld: “In de eerste plaats is er één pastoraal team. Ook is er steeds meer samenwerking in de sacramentencatechese. Ik denk bijvoorbeeld aan het sacrament van het vormsel dat we op één zondag in de kathedraal vieren met de hele Rechter Maasoever. Het is bijzonder als al die verschillende gemeenschappen hun kandidaten naar voren brengen.”

Sinds kort is er gestart met het opbouwen van één caritas voor de Rechter Maasoever. “De caritas of diaconie is het domein van de naastenliefde. Dit is een belangrijk onderdeel van de zending van de Kerk. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden, de liefde van Christus uit te dragen in woord en daad. Naast het vieren en de catechese hoort de caritas ook echt bij het leven van de Kerk. In de parochie werken we nu naar een samen opgebouwde caritas waar we de krachten bundelen om nog beter invulling te geven aan de zending van de Kerk.”

Jouw kerk leeft!

De actie Kerkbalans staat dit jaar in het teken van ‘Jouw kerk leeft!’. “Dat thema wil in ieder geval zeggen dat het geen dooie boel is”, zegt Mgr. Van den Hende. “Het wordt natuurlijk kleiner, maar het kan ook weer groeien. Het is soms een beetje grijs, maar dat wil niet zeggen dat er geen jongeren komen.”

Als het gaat over de levenskracht van de Kerk, kijkt de bisschop vanuit het geloof, de hoop en de liefde die we uit het evangelie mogen putten: “De Kerk is een levende werkelijkheid wanneer de verschillende aspecten van de zending van de Kerk gestalte krijgen. Dat gebeurt in de catechese, liturgie en caritas.”

“De Kerk is vitaal zolang ze een levende band heeft met de Heer. Ook is flexibiliteit gevraagd. Soms betekent dat het sluiten van kerken, en in de Bernadetteparochie is er een kans ontstaan om straks een nieuwe kerk te openen. Zo bouwen we in gezamenlijkheid aan een nieuwe toekomst met het nieuwe kerkgebouw als huis van gebed, huis van ontmoeting met God, en huis van ontmoeting met mede-parochianen.”

De Kerk is waardevol als instrument van liefde

Wanneer je kijkt naar de waarde van de Kerk, zie je vanuit gelovig perspectief iets anders dan vanuit een financieel standpunt. Mgr. Van den Hende: “Dat betekent dat je de waarde van de Kerk niet afmeet aan haar bankrekening, maar aan haar ‘instrument van liefde’ zijn. De kerkgemeenschap bestaat uit mensen die elkaar niet hebben uitgekozen, maar zij komen wel samen bij vieringen en voor het dienstwerk van de catechese en diaconie. Zo een gemeenschap is de moeite waard om in stand te houden.”

“In dat opzicht is de actie Kerkbalans niet alleen bezig met wat de Kerk voortbrengt, maar ook wat de Kerk nodig heeft. Iedere individuele gelovige wordt aangesproken om als familielid van die Kerk een grotere of kleinere bijdrage te leveren. In ieder geval om het financieel mogelijk te maken dat we de vitaliteit van de Kerk blijven uitoefenen in catechese, liturgie en diaconie. Dat doen we samen als een netwerk van liefde. Nog meer dan de gebouwen zijn we gemeenschappen van levende stenen.”

Geven om en voor de Kerk

“Zelf heb ik jeugdherinneringen aan de actie Kerkbalans dat ik samen met mijn broer folders rondbracht aan het begin van het jaar”, vertelt Mgr. Van den Hende. “Mijn beide ouders waren kernvrijwilliger waar het ging om geldwerving in de parochie. Aan het einde van het jaar deden we een kerstkaart in de brievenbus om de deelnemers aan de actie Kerkbalans te bedanken. Geld geven voor de Kerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend.”

De apostel Paulus omschrijft de financiële steun aan de Kerk als een ‘bijdrage aan de noden van de heiligen’ (Romeinen 12, 13). “Dat zijn niet de heiligen die we zien afgebeeld op pilaren in kerkgebouwen, maar het is de gemeenschap van de Kerk waarvoor ook financiële ondersteuning nodig is. Daarmee kunnen we steeds weer mogelijk maken wat de Heer van ons vraagt als kerkgemeenschap om een instrument van liefde te zijn.”

“Ik denk dat het belangrijk is dat parochianen willen bijdragen aan het mogelijk maken van de zending van de Kerk in die drie aspecten, van catechese, liturgie en caritas. Er komt geen geld uit Rome of uit een rijk verleden. De actie Kerkbalans is een oproep aan iedereen die gedoopt is en lid is van de Kerk, om mee te helpen de gemeenschap op de rails te houden in de jaren die komen. Want naast het gebed en het werk dat vele vrijwilligers doen, maakt ook de klinkende munt deel uit van de realiteit van samen kerkzijn.”

Om het werk in de Bernadetteparochie voort te kunnen zetten, zijn financiële middelen nodig. Wilt u ons steunen? Uw gift is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie en het doen van een bijdrage.