Verrijzeniskerk wordt op 15 maart onttrokken aan de eredienst

De Bernadette-parochie heeft het voornemen om samen met zorginstelling Aafje een nieuwe (centrale) parochiekerk & – centrum alsook een zorgcentrum te bouwen op de huidige Verrijzenislocatie. Dat voornemen krijgt steeds meer vorm en inmiddels ligt de aanvraag voor de omgevingsvergunning ter goedkeuring bij de gemeente. Zodra de goedkeuring is verstrekt, kan worden begonnen met de sloop van de gebouwen.

Intussen is de staat van de gebouwen, met name de Oase, de laatste maanden snel verslechterd.

Met beide ontwikkelingen in gedachten is het moment aangebroken waarop we als parochiegemeenschap afscheid gaan nemen van Verrijzeniskerk mede door haar officieel aan de eredienst te onttrekken. Op 15 maart om 15.00 uur zal Mgr. Van den Hende voorgaan in de eucharistie en aan het eind hiervan het jarenlange gebruik van de Verrijzeniskerk officieel beëindigen.

De Verrijzeniskerk neemt een belangrijke plaats in in het leven van onze parochianen. Het gebouw heeft voor velen van ons een bijzondere plek in ons hart, in het bijzonder doordat het gebouw een warm thuis vormde bij speciale momenten in onze leven, zoals doop, huwelijkssluitingen en uitvaarten. De Verrijzeniskerk verenigde mensen, de locatie was een waar thuis om samen te vieren en een gemeenschap te zijn. Het afscheid van dit gebouw doet pijn, hoe logisch de sluiting ook is als we er rationeel naar kijken.

Hierbij nodigen wij u al vast van harte uit om bij de laatste viering in de Verrijzeniskerk aanwezig te zijn. Aan het eind van deze viering zal het Allerheiligste in een kleine processie de kerk worden uitgedragen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

Vrijwilligers en parochianen zijn na 15 maart van harte welkom in de Liduinakerk, waar wij vanaf 22 maart tijdelijk de zondagviering plaatsvindt. Voor de mensen die op zondagochtend vervoer nodig hebben naar Hillegersberg zal binnenkort informatie worden verstrekt.