Bisschop Van den Hende stuurt videoboodschap naar de vormelingen

In een videoboodschap richt bisschop Van den Hende zich rechtstreeks tot de jongeren die dit jaar het vormsel ontvangen. Door de omstandigheden kunnen vormselvieringen in de parochies momenteel niet doorgaan. En de jaarlijkse Vuurdoop, waar vormelingen uit het hele bisdom elkaar ontmoeten op de zaterdag voor Pinksteren, moest worden afgelast vanwege het coronavirus.

“De komende weken zullen we helaas geen vormselviering kunnen houden”, zegt de bisschop in de video. “Maar van uitstel komt geen afstel.”

De boodschap is opgenomen in de kapel van het bisdomhuis in Rotterdam. Daar leest de bisschop de tekst uit de Handelingen van de Apostelen, waarin wordt beschreven hoe de apostelen de Heilige Geest ontvangen voordat ze eropuit trekken om het evangelie te verspreiden (Handelingen 2, 1-11).

Deze zelfde tekst zou ook gelezen worden tijdens de Vuurdoop. Bisschop Van den Hende: “We zouden samenkomen in de kathedraal om te bidden om de Heilige Geest en elkaar te leren kennen als de leerlingen van Jezus in onze tijd.”

“De Heilige Geest heb je nodig om een leerling van Jezus te zijn”, zegt de bisschop, die zijn videoboodschap afsluit met een vraag aan de vormelingen.

De boodschap wordt via de parochies verstuurd aan de vormelingen.