Slotviering Verrijzeniskerk in september of later

Op 15 maart zou de slotviering in de kerk Verrijzenis van de Heer plaatsvinden, maar vanwege het uitbreken van de Corona-epidemie kon dat niet doorgaan. Voorlopig staat de slotviering nu gepland voor 20 september.

Echter, om waardig afscheid te kunnen nemen zien we liever geen stringente veiligheidsmaatregelen, waarbij de maximaal 100-mensen-regel het meest knelt. Nu de sloop van het kerkgebouw  wat naar achteren lijkt op te schuiven, doet zich wellicht de mogelijkheid voor om ook de slotviering naar een nog latere datum te verschuiven. Dat zouden we dan doen in de hoop dat de strenge maatregelen op die latere datum niet langer noodzakelijk zijn.

Zodra daarover meer bekend is, laten we u dat weten.