Welkom terug in de kerk!

We zijn blij dat we weer met u mogen vieren op zaterdag en zondag. We horen van verschillende kanten dat parochianen de kerkgang en elkaar heel erg hebben gemist.

Vanaf 1 juli zijn er weer publiek toegankelijke  vieringen in de Liduinakerk en de kerk Petrus’ Banden. Naast de zaterdagavondviering in de Liduinakerk om 19.00 uur zijn er op zondag vieringen in de Liduinakerk om 9.30 uur en de kerk Petrus’ Banden om 11.00 uur.

Vanwege de afstand die gehouden moet worden, kunnen er aanmerkelijk minder mensen in de kerk dan normaal gesproken. Omdat we voor alle reguliere vieringen minder mensen verwachten dat er veilig kunnen zitten is het niet langer nodig om te reserveren. Dat zal alleen gelden voor heel speciale vieringen, zoals waarschijnlijk voor de slotviering van de Verrijzeniskerk en de Eerste Heilige Communie.

In de Liduinakerk en de kerk Petrus’ Banden zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen van kracht: lees deze hier voor u naar de kerk gaat. Vanzelfsprekend mag u niet deelnemen wanneer u een verschijnsel heeft dat bij corona past.