Vieringen in het weekend: moet je reserveren?

Naar aanleiding van de bijgestelde regels voor corona-maatregelen vanuit het bisdom is het niet langer nodig te registreren voor publieke vieringen van het weekend. Daarom hebben we de registratie-mogelijkheid op de website inmiddels uitgeschakeld voor de reguliere vieringen. Het was al mogelijk zonder registratie vooraf naar de kerk te gaan en daar alsnog te registreren.

Wel zal de toezichthouder het aantal kerkgangers tellen en, als door het aantal de voorgeschreven anderhalve meter afstand in het geding komt, de toegang beperken. We verwachten dat eigenlijk niet, althans niet tijdens normale vieringen in het weekend. Voor speciale vieringen, zoals de Eerste Heilige Communie, kan reserveren te zijner tijd wel nodig zijn. Uiteraard zullen we u dat dan laten weten.

Er blijft gelden dat u alleen naar de kerk mag gaan als u geen gezondheidsklachten heeft die op corona kunnen wijzen.

U bent van harte welkom bij onze vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur in de Liduinakerk, op zondagochtend om 9.30 uur in de Liduinakerk en op zondagochtend om 11.00 uur in de kerk Petrus’ Banden.

De vieringen vanuit de Liduinakerk zijn via onze website te zien, zowel die op zaterdagavond als zondagochtend. Registratie gebeurt niet langer door enkele vrijwilligers, maar door een automatisch systeem. Aan het aantal kijkers zien we dat de mogelijkheid om mee te vieren via internet door parochianen wordt gewaardeerd en dat kleine technische onvolkomenheden voor lief worden genomen.

Op deze manier maken we het voor mensen die niet kunnen of nog durven te komen mogelijk om met ons mee te vieren. Maar natuurlijk zien we u bij voorkeur natuurlijk graag in de kerk zelf!