Vieringen in verband met Maria Tenhemelopneming

Op zaterdag 15 augustus wordt in onze parochie het hoogfeest Maria Tenhemelopneming gevierd. U bent van harte welkom in de viering om 11.00 uur in de kerk van H. Petrus’ Banden en in de viering van 19.00 uur in de kerk van H. Liduina.