Rob Lijesen vertrekt, Ed Doe komt naar de federatie

De bisschop van Rotterdam heeft onze parochie laten weten dat de heer Rob Lijesen, al sinds de oprichting van de parochiefederatie Rechter Maasoever hier werkzaam, een nieuwe aanstelling heeft aanvaard. Dat betekent dat hij afscheid neemt van de federatie. Rob Lijesen ging af- en toe voor in vieringen in onze parochie,  maar zijn werk voltrok zich voor onze parochie vooral achter de schermen.  Zo was hij jarenlang adviseur vanuit het pastoraal team in het parochiebestuur. Onze parochie is hem dank verschuldigd voor zijn bijdrage en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

De vacture die Rob Leijsen achterlaat wordt ingevuld door de heer Ed Doe. Samen met Melchior Kerklaan zal de heer Doe door Mgr. Van den Hende  op zaterdag 19 september tot diaken worden gewijd.

Deze wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Vanwege het coronavirus is dit een besloten viering, waarbij slechts een zeer beperkt aantal genodigden aanwezig kan zijn. De wijdingsplechtigheid wordt ook uitgezonden via een livestream vanaf 11.00 uur. Deze livestream kan worden gevolgd via www.bisdomrotterdam.nl en het YouTube-kanaal van het bisdom.

Bisschop Van den Hende vraagt om in de tijd van voorbereiding te bidden voor de wijdingskandidaten. In een brief die donateurs van Vronesteyn ontvangen, schrijft de bisschop: “Moge God, die het goede werk in hen is begonnen, het zelf tot voltooiing brengen. Laten we, in dit diocesane Jaar van het Woord van God, tevens bidden dat ook anderen in het Woord van God de uitnodiging van de Heer mogen herkennen om een levensweg te kiezen als diaken of priester in ons bisdom.”

Als gehuwden zullen Melchior Kerklaan en Ed Doe het ambt van diaken permanent gaan vervullen. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zegt hierover: “Met instemming van de Paus van Rome mag dit diaconaat verleend worden aan mannen van rijpere leeftijd, die een gehuwd leven leiden, evenals aan bekwame jongeren, voor wie nochtans de wet van het celibaat in stand moet blijven.”

“Diakens worden gewijd voor het dienstbetoon”, zo stelt het Concilie: “Gesterkt door de sacramentele genade, staan zij in dienst van het Volk van God door de diaconie van de liturgie, het woord en de liefdewerken, in gemeenschap met de bisschop en zijn priesters” (Lumen Gentium 29).