Herinneringen aan de Verrijzeniskerk

Na afloop van de slotviering in de Verrijzeniskerk konden aanwezigen een boekje meenemen waarin de symboliek van het gebouw en de aanwezige kunstvoorwerpen werden beschreven. In het speciaal vervaardigde boekje wordt ook stilgestaan bij de geschiedenis van de RK Kerk in Schiebroek, meer in het bijzonder de ontstaansgeschiedenis van de Verrijzenis van de Heer.

Het herinneringsboekje is hier ook digitaal te bekijken.