Parochie verkoopt kerk Petrus’ Banden

In 2015 is door het toenmalige parochiebestuur ingezet op één parochiekerk voor de Bernadetteparochie. Hiermee werd een -in vele opzichten pijnlijk- proces in gang gezet van sluiting van kerklocaties in Hillegersberg, Schiebroek en Overschie. Gaandeweg dit proces is wel een nieuw perspectief aan de horizon verschenen: de nieuwbouw van een centrale parochiekerk in Schiebroek. Onlangs hebben wij samen de naam Bernadettekerk voor deze naar verwachting medio 2022 op te leveren kerk gekozen.

Inmiddels is de afstoting van de Christus Koningkerk en de kerk Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand een feit, de afronding van de verkoop van de Liduinakerk in volle gang en komt ook voor de kerk Petrus’ Banden dat moment nu snel dichterbij.

Zeer binnenkort zal onze parochie een overeenkomst sluiten met een koper voor zowel de pastorie als de kerkzaal van laatst genoemde kerk. Deze koper heeft aangegeven de pastorie midden januari 2021 geleverd te willen hebben. De kerkzaal van de Petrus’ Banden kunnen we daarentegen nog eventjes gebruiken om te kerken. Naar verwachting duurt die situatie tot in het voorjaar 2021. We gaan uit van het onttrekken aan de eredienst na Pasen 2021.

Hoewel dit bericht niet onverwacht komt, blijft een dergelijk besluit confronterend voor de hechte parochiegemeenschap in Overschie. Het is ook nogal wat: een kerk die na bijna twee eeuwen niet meer wordt gebruikt voor onze zondagse samenkomsten. Een kerk die notabene gebouwd is direct nadat de Rooms-Katholieken hun geloof weer mochten vieren. En een kerk waarin lief en leed met elkaar is gedeeld.

Tegelijkertijd is er het besef dat we het onderhoud van deze prachtige Waterstaatskerk niet kunnen volhouden. De nieuwe eigenaar heeft vastgelegd in het gebouw te willen investeren, zodat het behouden blijft voor de volgende generaties.

Bisschop en bestuur hebben in het verleden aangegeven te streven naar een vierlocatie in Overschie, zolang daaraan behoefte blijft. Deze belofte zullen we nakomen. Daarom zijn de gesprekken met de beheerder van een mogelijke vierlocatie in Overschie recentelijk weer gestart. We zullen u daarover in de komende maanden informeren. Wij trekken verder, maar de Heer trekt met ons mee.

Het parochiebestuur