Automatische incasso weer gestart

Een aantal parochianen heeft een opdracht tot automatische incasso aan de parochie afgegeven.

Wij hebben u eerder geïnformeerd dat door een nieuw administratiesysteem problemen zijn opgetreden bij de verwerking van deze automatische incasso’s. Wij verwachten de problemen inmiddels duidelijk en verholpen te hebben en zijn weer gestart met het innen van de automatische incasso’s. Vooral voor de parochianen die een maandelijkse incasso of een incasso per kwartaal hebben afgegeven geldt dat in deze en volgende maand meerdere betalingen zullen worden afgeschreven van hun rekening. De incasso voor het tweede kwartaal zal een dezer dagen zijn afgeschreven; de incasso voor het derde en het vierde kwartaal zullen dit jaar nog volgen.  

Heeft u een maandelijkse incasso afgegeven dan zullen wij geen volledige inhaalslag maken voor het jaar 2020, maar wel twee betalingen per maand inhouden. Mocht dit voor u problematisch zijn dan kunt u contact met ons opnemen of een van de bedragen storneren. Voor de maanden die wij niet meer kunnen innen verzoeken wij u vriendelijk om eenmalig een extra gift aan de parochie over te maken om dit gemis aan inkomsten te compenseren. Vanaf januari 2021 verwachten wij op de juiste momenten de incasso’s uit te voeren.

Het bestuur dankt alle betrokkenen bij voorbaat voor hun begrip en medewerking.