Vier kerst 2020 met je parochie

Kerstmis 2020 gaat er heel anders uitzien dan vorige jaren. De Corona-regels maken het noodzakelijk het feest van Kerst anders te vieren dan we gewend zijn. Zowel in de kerk als thuis.

Begin volgende week zullen we definitief te horen krijgen of er, zoals nu, slechts dertig kerkgangers tegelijk de kerstvieringen mogen bezoeken. We hopen uiteraard op een kleine verruiming binnen de maatregelen, maar de kans daarop is niet groot.

Ook de Bernadette-parochie zal het kerstfeest dit jaar anders invullen dan anders. Met dus waarschijnlijk kleinschalige vieringen in de Liduinakerk en de kerk Petrus’ banden. Maar er zullen ook een aantal nieuwe nieuwe activiteiten zijn, waaraan ook vanaf thuis kan worden meegedaan. Welke dat zijn, leest u heel binnenkort op deze site.

Intussen is de voorbereiding op kerstmis gestart: de derde kaars van adventskrans wordt ontstoken!

Berichten over de kerstmis 2020: