Week 1 van de vastenactie: aan de weg timmeren

Ook in deze Vastentijd wordt weer iedere week in de Liduinakerk een speciale schikking gemaakt om het project waar wij ons dit jaar voor inzetten zichtbaar te maken. Het thema is ‘Werken aan je toekomst’, waarmee het volgen van een beroepsopleiding wordt bedoeld.

Daarom staan er een tafeltje met schriften en potloden, een stoeltje en een schoolbord.

Op het tafeltje ernaast ligt een kleed van jute, als teken van boetedoening en soberheid die de Vastenperiode kenmerken. Hierop worden iedere week attributen geplaatst die verwijzen naar diverse beroepen waarvoor mensen met een beperking in Sierra Leone kunnen worden opgeleid. De keuze voor de beroepen is iedere week bepaald door wat in een van de lezingen wordt genoemd. Deze eerste zondag spreekt Petrus in de tweede lezing over ‘de dagen dat Noach de ark bouwde’ voor dat bouwen is een timmerman nodig.

Heel bijzonder is dat dit jaar iemand al € 25 heeft gedoneerd nog vóór de actie zelfs van start ging! Een veelbelovend voorteken? Bijdragen kan ook via deze website: klik hier en kies bij ‘project’ voor ‘Vastenactie 2021’. Heel hartelijk dank voor uw gave!