Geloof beleven

Pater Titus Brandsma: getuige van de waarheid van Gods liefde

Al een aantal maanden gonst het in het nieuws dat de Nederlandse pater Titus Brandsma dit jaar wordt heilig verklaard door de paus. Een heilige is iemand die in de Kerk als voorbeeld wordt gezien. Een heilige is iemand waarvan wij geloven dat hij of zij bij God in het eeuwig leven is en daar voor ons blijft bidden.

Titus Brandsma was een bijzondere persoon. Al op jonge leeftijd wilde hij priester worden. Geboren in Friesland (1881), trad hij in bij de paters Karmelieten in Brabant (1898). Aan de ene kant was Titus zijn hele leven met God verbonden door gebed en studie. Aan de andere kant was hij iemand die vanuit zijn geloof veel mensen heeft geholpen op hun levensweg.

In 1923 werd hij professor in Nijmegen aan de Katholieke Universiteit. Hij gaf colleges in filosofie en spiritualiteit. In zijn lessen stond Titus stil bij de vraag naar de relatie tussen God en de mensen en hoe de mens door het geloof in Christus richting kon vinden in het leven.

In de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereld Oorlog werd Titus naast professor ook adviseur van de RK journalistenvereniging. Daarmee ging hij door tijdens de Oorlog. Titus maakte duidelijk dat je als leerlingen van Jezus de opdracht hebt om trouw te blijven aan de liefde van God en steeds eerlijk en oprecht te zijn in wat je doet en zegt.

Hij moedigde katholieke journalisten aan om in de oorlog in de krant geen leugens en propaganda te verspreiden, ook al stond ons land onder druk van de Duitse bezetter. Titus reisde met de trein langs de redacties van katholieke kranten om te benadrukken hoe belangrijk het is dat journalisten de onderdrukking en de vervolgingen niet goed praten, maar in woord en geschrift blijven opkomen voor de waardigheid van iedere mens.

De Duitse bezetter hield pater Titus al een tijdje in de gaten voordat zij hem op 19 januari 1942 arresteerden en uiteindelijk in juni naar het vernietigingskamp Dachau hebben gestuurd. De weken in Dachau heeft pater Titus als priester veel medegevangenen gesteund met zijn gebed en luisterend oor. Als het kon vierde hij de sacramenten.

Ook aan zijn beulen liet hij in woord en daad zien wat menselijke waardigheid betekent. Heel bewust trad hij zijn vijanden met liefde tegemoet. Als leerling van Jezus wilde Titus ook aan hen de waarheid van Gods liefde en vrede laten zien, en duidelijk maken dat een mens door haat en geweld ten diepste ontrouw is aan zijn of haar menselijke waardigheid.

Uitgeput en bewusteloos stierf hij op 26 juli 1942. Tot op de dag van vandaag is pater Titus voor velen een indrukwekkende getuige van de waarheid van Gods liefde en inspireert hij veel journalisten en anderen om trouw te blijven aan de waarheid.

De heiligverklaring door paus Franciscus maakt duidelijk hoe belangrijk de boodschap van pater Titus Brandsma is en blijft. Ik hoop dat het getuigenis van pater Titus ook ons als gelovigen in 2022 inspireert en bemoedigt om trouw te blijven in liefde en geloof aan de waardigheid die wij als mens van God hebben gekregen.

+ J. van den Hende