Een update van kerkbalans

In januari en februari hebben we veel aandacht besteed aan kerkbalans. Het is de jaarlijkse actie voor de belangrijkste inkomsten van uw parochie.

Helaas valt de opbrengst een beetje tegen. Tot nu toe lopen we 10% achter op de inkomsten van vorig jaar. Dat is extra vervelend omdat ook wij, net als u, merken dat veel kosten snel stijgen. Dat geldt voor de kosten voor energie (verwarming, licht), maar ook voor veel andere dingen die we echt nodig hebben om kerk te kunnen zijn én blijven zijn.  

Daarom ontkomen we er niet aan een beroep te doen op u. Draagt u bij aan uw kerk, om die toegankelijk te houden? Helpt u uw kerk te zorgen voor de mensen die het nodig hebben? Helpt u ons in contact te blijven met kinderen en jongeren? Als u ons helpt, dan geeft u voor de kerk van vandaag én morgen!

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is van onschatbare waarde.

U kunt op verschillende manieren uw kerkbijdrage leveren, bijvoorbeeld door zelf uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de parochie (NL81 INGB 0000266088, t.n.v. R.K. Parochie H. Bernadette, Rotterdam). Doneren via de deze website kan ook: hieronder kunt u meedoen.

Heel veel dank voor uw bijdrage.

Bedrag

Berichten over Kerkbalans 2022: