Wij wensen u een Zalig nieuw jaar

Het pastorale team, de pastoraatsgroep en het parochiebestuur wensen u een Zalig 2023! Moge u het hele jaar Zijn nabijheid blijven ervaren.

Op zondag 15 januari, direct na de viering in de Liduinakerk van 9.30 uur, is in de pastorie van de Liduinakerk een nieuwjaarsreceptie. Hier kunnen we elkaar de beste wensen schenken voor 2023. Iedereen is van harte uitgenodigd.