KerkbalansKerkbalans 2023

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Al bijna 2000 jaar is de kerk een gemeenschap en plaats voor ontmoeting met God en met elkaar. De kerk van vandaag speelt nog altijd een verbindende rol in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Voor mensen die zoeken en geloven kan de kerk een plek bieden voor rust en bezinning, gelegenheid voor verdieping van het eigen geloof, de ontmoeting met God en elkaar met het geloof als bron van inspiratie en kracht om ook in onze tijd op de weg van het evangelie verder te kunnen gaan.


We zijn samen kerk


De kerk is er voor de afzonderlijke persoon maar de kerk is ook meer. De kerk biedt ruimte om samen te bidden en de Heer ontmoeten, waar we een gemeenschap proberen te zijn en om te zien naar elkaar. Dat kan alleen als we een samenbindende kracht hebben en als Kerk vinden we die in ons geloof in Jezus Christus en zijn blijde boodschap.


We zijn op weg


We zijn samen op weg naar de kerk van morgen. Soms is het zoeken naar de goede weg. De Heilige Geest is ons kompas. We kunnen putten uit de geloofservaring en traditie van de kerk maar zullen ook attent en waakzaam moeten zijn om te zien wat er in onze tijd om ons heen gebeurt. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven ontdekken wat God ons te zeggen heeft.

Ook in 2023 willen we als parochie samen op weg blijven gaan. Daar hebben we de steun van zoveel mogelijk parochianen – dus ook uw steun – bij nodig! Met deze brief doen we in het kader van de actie kerkbalans tevens een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Al is de waarde van de kerk niet alleen in geldbedragen te vangen, voor activiteiten in en vanuit onze parochie hebben we wel voldoende middelen nodig: vieren (gebed en liturgie), leren (geloofsgesprek en catechese) en dienen (naastenliefde en noodhulp in caritas en diaconie). Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat en het werk voor jongeren en ouderen. In de bijgevoegde brochure leest u daar meer over. Alleen in gezamenlijkheid, met uw steun en bijdrage, kunnen we dit gestalte geven. Ook in 2023 maken we ons als parochie sterk om een plaats te zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar we bouwen aan verbinding en waar we geïnspireerd kunnen raken.


Alleen met elkaar vormen we als H. Bernadetteparochie een gemeenschap. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Ook waar het gaat om uw kerkbijdrage.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar we al eeuwenlang voor staan?

Geef dan vandaag nog voor de kerk van morgen.

U kunt op verschillende manieren geld aan ons overmaken, maar het meest gemakkelijk is toch wel het doen van een IDEAL-betaling. Op dezelfde manier waarop u iets via het internet bestelt.

Hieronder:

·  kiest voor ‘Kerkbalans’ als doel voor uw donatie

·  vult u het bedrag in dat u wilt doneren

·  en klik vervolgens op de groene ‘doneren’-knop

·  u kunt ook uw naam en emailadres opgeven, maar dat hoeft niet.

Vervolgens kunt u uw bank kiezen en kunt u uw donatie afronden.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bedrag

Berichten over Kerkbalans 2023: