Geloof belevenPasen 2023

Huispaaskaarsen ook te bestellen via de webshop

In de Paasnacht ontsteken wij de nieuwe Paaskaars. Teken van hoop. Wij vieren dat Christus verrezen is. De dood die op Goede Vrijdag zo zwaar en definitief leek is met Pasen geworden tot licht en hoop. Wij ontsteken in de kerk vaak een kaarsje bij een Heilige en bidden daarbij. In de Mariakapel van de H. Liduinakerk bijvoorbeeld komen elke dag mensen even een kaarsje aansteken bij Maria en bidden ze voor een intentie die zij met zich meedragen. Thuis bidden wij ook voor de intenties die wij bij ons dragen. Op momenten van angst en verdriet, bij vragen om de nabijheid van God bij een zieke, of een nabestaande bij een overlijden bijvoorbeeld. Het is mooi als u hierbij een kaars aansteekt.

Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen via de Bernadetteparochie. In de Paasnacht worden deze kaarsen gewijd. Daarna kunt u uw kaars meenemen naar huis. Opdat het Christus zelf is die aanwezig is met zijn Licht in uw dagelijks leven.

U kunt uw bestelling tot en met donderdag 2 maart aan ons opgeven: door de kaars(en) van uw keuze, uw naam en telefoonnummer te vermelden op de poster in de kerk, of door uw bestelling op te geven via het parochiesecretariaat. Wij vragen u wel om uw bestelling uiterlijk 2 maart vooruit te betalen. Dit kan door contante betaling bij het parochiesecretariaat of door het bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL81 INGB 0000266088 t.n.v. RK Parochie H. Bernadette o.v.v. Huispaaskaars 2023.

Via de webshop van de parochie is ook tot 2 maart een kleine selectie te bestellen. Ook hiervoor geldt dat deze kaarsen niet verzonden kunnen worden.