BestuursnieuwsKerkbalans 2023

Kerkbalans 2023 – “Uw parochie zit er zeker niet warmpjes bij”

Net als in veel huishoudens zijn de energiekosten voor onze parochie een behoorlijke zorg. Het verlichten en verwarmen van een groot kerkgebouw kost nu eenmaal veel gas en elektriciteit. Om u een idee te geven, de hoeveelheid energie die we voor de kerk verbruiken is ongeveer gelijk aan dat van drie huishoudens. Een verviervoudiging van de kosten vanwege de hoge energieprijs raakt onze parochie-portemonnee dan ook behoorlijk.

Uiteraard hebben we maatregelen getroffen om ons energieverbruik zoveel mogelijk te verlagen. Een deel van de verlichting op de Liduina locatie is reeds vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Omdat we de Liduinakerk uiteindelijk gaan verlaten is -voor wat betreft de kerkzaal- een zorgvuldige afweging gemaakt tussen een investering in nieuwe lampen & armaturen enerzijds of het blijven gebruiken van een deel van de oude gloeilampen anderzijds. Dat laatste blijkt kostentechnisch gunstiger uit te pakken. Met een aantal maatregelen proberen we bovendien te voorkomen dat -per ongeluk- de verlichting onnodig brandt. Ook zal pas kort voor aanvang van de viering de volledige verlichting worden aangezet. Alle beetjes helpen.

Om het gasverbruik te drukken staat de thermostaat wat lager dan voorheen. Met name in de kerkzaal is dat merkbaar, tegelijk moet een te lage temperatuur mensen ook niet weerhouden om naar de kerk te komen. Het bestuur heeft kritisch gekeken naar het aantal vieringen in het weekend. Het schrappen van een viering levert helaas een relatief gering energievoordeel op. Het opwarmen van de kerk kost nu eenmaal veel gas, maar een al opgewarmde kerk wat bijverwarmen duidelijk minder, zo leerde een analyse ons. Maar hoe dan ook …. Uw parochie zit er zeker niet warmpjes bij !

Het bovenstaande geeft mij de gelegenheid om de actie Kerkbalans nog eens bij u onder de aandacht te brengen. Via Kerkbalans kunt u uw kerkbijdrage voldoen, het is hiermee dat we onze lasten dekken. U kunt aan Kerkbalans 2023 mee doen door geld over te maken via onze website of door uw eenmalige of periodieke bijdrage over te maken naar rekening NL81 INGB 0000266088, t.n.v. RK Parochiebestuur Bernadette, Rotterdam.

Michel gadron, vice voorzitter