Caritas

Vastenmaaltijd

Op donderdag 2 maart a.s. hebben we weer vastensoep. De maaltijd begint om 18.00 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven op de lijsten die achterin de kerk liggen
of u kunt zich aanmelden viua een bericht aan het secretariaat. Wij vragen u om een eigen soepkom en lepel mee te nemen.

Na of tijdens de maaltijd zal Luis Vergara een meditatie houden. Hij is een van de medewerkers van de Vastenactie uit Den Haag. Aan het eind zullen we een collecte houden voor onze Vastenactie. U bent van harte welkom en we hopen dat u met velen zult komen.