Nieuws vanuit het bisdom

“Het is niet gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”

Roepingenzondag wordt dit jaar gehouden op 30 april. Rector Broeders van Vronesteyn schrijft in een brief die aan pastorale beroepskrachten is verstuurd: “Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden. Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Daarom is onze gezamenlijke inzet voor de roepingenpastoraal in het bisdom belangrijk.”

Hij wijst op de ambassadeurs van Vronesteyn in de parochies, die zich inzetten om het gebed voor roepingen te bevorderen, die aandacht vragen voor het roepingenmateriaal en de collecte op Roepingenzondag voor Vronesteyn. Op donderdag 16 maart komen de ambassadeurs samen op Vronesteyn om zich te bezinnen op het thema van Roepingenzondag ‘Draag Christus de wereld in’.

In zijn brief vraagt de rector aandacht voor de Oriëntatiedag op zondag 19 maart: “Deze dag is heel bijzonder bedoeld voor mannen (18-45 jaar) die een roeping ervaren tot het priesterschap of diaconaat. Kijk om je heen of er geïnteresseerden zijn in je gemeenschap. Je kunt hen uitnodigen met de link naar de video op YouTube.”

Ook is er op weg naar Roepingenzondag een bijeenkomst voor jonge mensen in het algemeen die nadenken over hun roeping. Deze bijeenkomst in de reeks ‘Tochtgenoten’ is online op dinsdagavond 25 april en wordt verzorgd door pastoor-spirituaal Jeroen Smith. De bijeenkomst gaat over Theresia van Lisieux, over de ontdekking van haar roeping en haar realistische kijk op religieuzen, priesters en gelovigen.

“Het geroepen worden is een gave van de Heer, maar het nadenken over je roeping is een opdracht van de hele Kerk, met de ambassadeurs van Vronesteyn, met alle donateurs en hun gebed. Dank dus voor jullie inzet”, benadrukt de rector aan iedereen die zich inzet voor de roepingenpastoraal in het bisdom. “We mogen erop vertrouwen dat de Heer blijft roepen, want de Kerk heeft gewijde bedienaren nodig. Daarom wil Vronesteyn de mensen die komen, ondersteunen in hun zoeken, in hun vorming en in hun verlangen om de Heer te dienen.”

Vier stappen op weg naar Roepingenzondag:

·         16 maart: Ontmoeting ambassadeurs Vronesteyn

·         19 maart: Oriëntatiedag Vronesteyn

·         25 april: Online bijeenkomst ‘Tochtgenoten: Theresia van Lisieux’

·         30 april: Roepingenzondag

Meer informatie vindt u via de website van het bisdom Rotterdam.