DiaconiePasen 2023

Nieuws vanuit ons Vastenproject in Kenia!

De mensen aldaar willen ons bedanken voor de donatie die zij hebben ontvangen. Ze hebben tot nu toe 22 zaken afgerond, hun voogdijbevelen zijn eruit, wat betekent dat die kinderen nu toegang hebben tot behandeling met behulp van de ziektekostenverzekering van hun voogd. Op dit moment liggen er 11 andere zaken voor de rechtbank en deze moeten nog worden afgerond.

Gerechtelijke procedures in Kenia duren helaas erg lang. Voor het uitvaardigen van bijvoorbeeld een Voogdijverklaring dienen de volgende stappen te worden doorlopen:


Stap 1. De relevante documenten worden afgegeven aan de kinderfunctionaris voor het schrijven van een rapport, gevolgd door het bezoek van de functionaris aan het gezin waartoe het kind behoort, ter beoordeling.


Stap 2. De kinderrechter gaat naar de rechtbank om het dossier van het kind te openen. Het probleem hier is echter dat de rechterlijke macht meestal niet vlotjes
werkt, dus het openen van een dossier kan een paar dagen duren.


Stap 3. Het kind, zijn/haar voogd en de kinderrechter verschijnen in de rechtbank voor de magistraat om de zaak te behandelen, dit hangt ook af van het feit of de
magistraat beschikbaar is of niet. Het hangt er ook van af of de voogd vervoer heeft om op die bepaalde dag naar de rechtbank te gaan, de meeste van onze
begunstigden hebben een laag inkomen en hebben niet eens de middelen om naar de rechtbank te gaan.


Stap 4. Voogdij wordt uitgevaardigd door de rechtbank, die wij vervolgens naar de NHIF (Ziekenfonds) brengen om de naam van het kind onder de dekking van
zijn/haar voogd te plaatsen.


Wij zullen u op de hoogte blijven houden van dit Vastenproject opdat we met elkaar verbonden kunnen blijven en dat de liefde die Christus ons heeft laten zien ook mag zegevieren over onze grote en kleine vrienden in Kenia!

Hartelijke groet,
Diaken Ed Doe, namens de MOV-werkgroep van de RRM, H Laurentius.