Geloof belevenVieringen

De Taizé-vieringen starten weer

Deze maand is er, voor het eerst na de zomerstop, weer een Taizé-voiering in de Liduinakerk in Hillegersberg. Deze vindt plaats om donderdag 21 september a.s. om 19.30 uur in de Liduinakerk. Na het oefenen van de liederen onder leiding van Mgr. Van den Hende vindt de Taizé-gebedsdienst plaats.

Ook in de komende maanden is er maandelijks een Taizé-viering. Deze staan gepland voor iedere derde donderdag in de maand. U bent van harte welkom om mee te doen.