Geloof beleven

Op 9 november 2023 een thema-avond over bidprentjes van overledenen

Op donderdag 2 november is het Allerzielen. ‘s Avonds is er een eucharistieviering in kerk voor onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en voor alle gelovigen die ons in de dood naar God zijn voorgegaan.

Met Allerzielen markeren wij november als de maand bij uitstek om te bidden voor de gestorvenen. Als mensen zijn we niet zonder zonde in ons leven. Daarom vragen wij God om barmhartigheid en vergeving voor onze overledenen en we bidden: “Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen, dat zij mogen rusten in vrede”. Vanouds is ons bidden voor de overledenen een werk van barmhartigheid.

Omdat November de maand is waarin wij bidden voor onze gestorvenen, is er een speciale avond om stil te staan bij de bijzondere traditie van zogeheten bidprentjes. In het verleden en ook nu worden vaak speciale kaartjes gedrukt met een foto van de overledene of met een andere afbeelding uit de religieuze kunst of de natuur. Dit bidprentje vraagt voor een overledene te bidden en de persoon te blijven herinneren. Vaak bevat het prentje een korte levensbeschrijving of wordt een bijbeltekst afgedrukt.

Bidden voor de overledenen en de gestorvenen blijven gedenken heeft alles te maken met ons christelijk geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven!

We staan deze avond stil bij de geschiedenis van bidprentjes en verschillende soorten prentjes passeren de revue. Misschien bent u gehecht aan een bepaald bidprentje van een dierbare persoon en wilt u dat die avond meebrengen en laten zien en toelichten. U bent van harte welkom: donderdag 9 november 2023 om 19.30u. in de pastorie.