Nieuwe huisvesting

Sloopwerkzaamheden Verrijzeniskerk starten op 6 november

Op maandag 6 november start de sloop van het Verrijzeniscomplex. De sanering van de delen die asbest bevatten, is dan afgerond. De sloop maakt het terrein aan de Meidoornsingel klaar voor de bouwwerkzaamheden die naar verwachting in februari 2024 zullen beginnen.

Foto uit een krantenbericht uit 1963

De bij de realisatie betrokkenen van beide opdrachtgevers, Aafje en de parochie, zullen op vrijdag 3 november stil staan bij de start van de sloop. Dan zal een poging worden ondernomen om de tijdcapsule uit de muur te halen, die op 12 augustus 1963 bij de eerste steenlegging in de muur is ingebracht. Deze eerstesteenlegging werd verricht door vicaris generaal Mgr. A.C. Schaaper, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam

Het krantenbericht rept van een document waarin “het verre nageslacht bij de definitieve afbraak kan zien, wie er paus was, bisschop en pastoor, wie staatshoofd en burgemeester, toen deze eerste steen werd gelegd.”

De tijdcapsule wordt, als die wordt gevonden, op een later moment geopend in het bijzijn van parochianen.