Nieuwe huisvesting

Tijdcapsule Verrijzeniskerk geopend

Onder belangstelling van parochianen is op zondagochtend 19 november de tijdcapsule geopend die in 1963 is ingemetseld in de Verrijzeniskerk in Schiebroek. De loden capsule was gevonden in de hoeksteen van de kerk.

Nadat de zijkant van de loden koker was afgezaagd, kon de inhoud worden onderzocht. Er bleek een aantal muntjes uit die tijd in de koker te zitten: een cent, een stuiver, een dubbeltje, een kwartje, een gulden en een rijksdaalder. Bovendien was er een bericht aan het nageslacht: een brief op perkament ondertekend door vicaris-generaal Schaper, de vertegenwoordiger van het bisdom die de hoeksteen heeft gelegd, en het toenamalige bestuur van de parochie. Het document geeft aan wie er ten tijde van de legging van de hoeksteen paus was, wie bisschop en wie koningin. De vertaling van de Latijnse tekst is hieronder te lezen.

De opening van de capsule is terug te zien op de het Youtube-kanaal van de parochie H. Bernadette.

Met de opening van de tijdcapsule start ook de bouwfase en wordt de Torenactie weer gerevitaliseerd. Voor de realisatie van een kerktoren naast de nieuwe kerk is 125.000 euro nodig. Op dit moment is bijna 11.000 euro opgehaald; de komende jaren zullen verschillende acties worden gestart om te proberen met elkaar het benodigde bedrag bij elkaar te brengen.

DIE ONZE DOOD VERNIETIGDE DOOR TE STERVEN EN ONS TOT LEVEN WEKTE

In het jaar 1963 na de vleeswording van de Heer.
Tijdens het pontificaat van Paus Paulus VI,
Tijdens het episcopaat van Martinus Antonius Jansen van het bisdom Rotterdam,
Tijdens het koningsschap van Koningin Juliana,
Tijdens het pastoraat van Jacobus Johannes Betjes,
Op 12 augustus, het feest van de Heilige Clara, de stralende maagd.

DE HOEKSTEEN
Hij legde deze eerste steen van de kerk:
De meest eerbiedwaardige Heer
Antonius Cornelis Schaaper
Vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam
In aanwezigheid van:
Pastoor
Kapelaan
Architect
De bouwcommissie
Uitvoerder
Architect
In de naam van de Heer