Kerkbalans 2023

Eindsprint actie Kerkbalans 2023: doet u mee?

We naderen het einde van 2023. Er is veel gebeurd in de H. Bernadetteparochie. Van week tot week vierden we de zondagse liturgie. Jonge parochianen bereidden zich voor op de eerste communie en het vormsel. Ook volwassenen zijn toegetreden tot de Kerk. Er waren de nodige activiteiten voor oudere parochianen die minder mobiel zijn. Met zorg en liefde is afscheid genomen van overleden parochianen. Op Allerzielen hebben we in een speciale eucharistieviering al hun namen genoemd en ons gebed voor hen met een kaarsje onderstreept.

We zijn dankbaar voor de inzet en medewerking van alle vrijwilligers die actief zijn geweest in verschillende werkgroepen ten dienste van vele taken. In de loop van 2023 hebben we een sprong voorwaarts kunnen maken met de bouw van onze nieuwe parochiekerk. Overleg en afstemming was nodig met Aafje, gemeente, bisdom en buren alsmede vanwege bezwaarschriften en corona etc. Eindelijk kwam er groen licht. We kunnen nu met een goed plan aan de gang. Momenteel wordt de Verrijzeniskerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kleinere kerk met een klokkentoren.

Aan het einde van het jaar vragen we nog één keer uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2023. We zijn dankbaar voor de bijdragen van veel parochianen maar we zien ook dat het streefbedrag van Kerkbalans 2023 nog niet is gehaald. Helaas heeft de huishouding van de parochie dit jaar te maken met stijgende kosten voor met name gas en stroom zoals in alle huishoudens.

Graag willen we als parochiebestuur uw aandacht vragen voor de eindsprint van actie Kerkbalans 2023. Mogen wij u als medeparochianen vragen om met een kleine of grotere (extra) gift de eindsprint van de actie Kerkbalans 2023 voor onze parochie tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank!

Namens het parochiebestuur H. Bernadette

+J. van den Hende