Kerkbalans 2024Parochienieuws

Startsein voor kerkbalans tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de nieuwsjaarsreceptie van de Bernadetteparochie gaf vice-voorzitter Michel Gadron het startsein voor de actie Kerkbalans 2024. Een druk op de knop markeerde dat moment en zette meteen één van de kerkklokken van de Liduinakerk in werking. Kerkbalans is de jaarlijkse actie voor het innen van de kerkbijdrage, veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de parochie. Het stelt de parochie in staat vieringen te blijven houden, maar zorgt ook dat het jeugd- en ouderenwerk gedaan kan blijven.

Tijdens de bijeenkomst werd ook het campagnemateriaal onthuld: een poster en de folder die aan alle parochianen zal worden verstuurd. Het campagnemateriaal wordt sinds enkele jaren door de parochie zelf ontwikkeld. Naast het centrale thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is er een lokaal thema ‘Draag je steentje bij’. Dit lokale thema heeft uiteraard te maken met de nieuwbouw van de kerk in Schiebroek.

De groep die die mailing samenstelt gaat komende week donderdag aan de slag om te enveloppen te vullen; de mailing zal begin volgende week bij de parochianen worden bezorgd. Maar natuurlijk hoeft u daarop niet te wachten als u wilt bijdragen.

Naast de voortgang van het nieuwe kerkgebouw en de actie Kerkbalans, stond Michel Gadron in zijn nieuwjaarstoespraak ook stil bij de rol van de vrijwilligers in onze parochie, de verbinding met het pastorale team en het werk voor ouderen en jongeren.