Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024: “Omzien naar elkaar en groeien in geloof”

De actie Kerkbalans 2024 is van start gegaan. Ook in onze H. Bernadette parochie vragen wij opnieuw aandacht voor de actie Kerkbalans.

Op verschillende manieren hechten we als parochianen waarde aan de kerk. De kerk als gemeenschap en als gebouw is voor veel mensen van betekenis. Het samenkomen in de kerk voor gebed en liturgie is niet weg te denken. De kerk is ook de plaats van waaruit we naar elkaar omzien en groeien in ons geloof.

We blijven bouwen aan onze kerk, als gemeenschap en als gebouw. Het afgelopen jaar hebben we de Mariakapel opgefrist. Veel mensen uit de parochie en de wijk vinden er rust voor een persoonlijk gebed en kunnen een kaarsje opsteken.

Ook in 2024 maken we werk van ons kerk-zijn in woord en daad. Daar hebben wij uw steun bij nodig! We doen een beroep op u als medeparochianen voor een financiële bijdrage. Uw bijdrage komt ten goede aan het parochiële leven als geheel: het kerkgebouw, de liturgie, het pastoraat voor ouderen, jongeren en kinderen, catechese, de inzet voor caritas en diaconie, etc.

We zijn dankbaar dat we als parochie kunnen beginnen aan de bouw van een nieuw en duurzaam kerkgebouw. Ook komende generaties kunnen daar de inspiratie van het evangelie met elkaar delen en als parochianen van betekenis zijn voor elkaar en voor onze samenleving. Met de actie Kerkbalans vragen wij uw waardevolle steun. Alleen met elkaar zijn we in staat om onze parochie te vormen en te dragen.

Op verschillende manieren kunt u uw kerkbijdrage geven. U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de parochie (NL81 INGB 0000266088, t.n.v. R.K. Parochie H. Bernadette, Rotterdam). Ook kunt u via onze website doneren.

Alvast heel hartelijk dank!

+ mgr. J. van den Hende

Draag uw steentje bij en doneer meteen:

Bedrag