CatecheseNieuws vanuit het bisdom

Leer meer over de sociale leer van de Kerk

Naast het loven, aanbidden en communiceren met de Heer, hebben we als christerenen de verantwoordelijkheid voor de medemensen en de samenleving. De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om bij deze opgave stil te staan. Velen doen dat via een bijdrage aan de Vastenactie.

Dit jaar is er de mogelijkheid tot een inhoudelijke bezinning op de sociale opgave van de kerk. Op vier zaterdagochtenden besteden we aandacht aan de sociale leer van de kerk, zoals die vanaf het einde van de 19e eeuw tot op vandaag is ontwikkeld.

U leest hier meer informatie over deze bijeenkomsten en hoe u zich kunt aanmelden.