Geloof beleven

Loop mee met de Stille Omgang van AmsterdamHet Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan wij naar de H. Mis in de ‘Obrechtkerk’ in Amsterdam Oud-Zuid. Daarna vindt een korte verplaatsing per bus plaats naar het beginpunt van de tocht. Deze route is gelijk aan de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De tocht duurt ongeveer een uur.

Vertrektijden

De pelgrimagetocht is in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2024

De organisatie heeft uit praktische overwegingen besloten de vertrektijden en één opstapplaats aan te passen. Wij gaan voorlopig van één (dubbeldekker) bus uit met een extra stop in Voorburg. Mocht het aantal aanmeldingen noodzaken tot het inzetten van twee bussen dan zullen de vertrektijden en opstapplaatsen, op het laatste moment, nog aangepast worden. De verwachte terugkomsttijd in Rotterdam-Noord zal zo omstreeks 1:00 uur ’s nachts zijn. Daarna worden de deelnemers naar hun eigen opstapplaats teruggebracht.

Thema 2024

Het thema voor 2024 luidt: ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema ‘Pelgrims van de hoop.’ Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie.

Een Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en is gebaseerd op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van de Stille Omgang voor Rotterdam e.o..