Parochiesecretariaat gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het Parochiesecretariaat gesloten. Alleen in geval van een ernstig zieke of een overlijden dan kunt bellen met de noodtelefoon: 06 289 09 794. Vanaf donderdag 25 april kunt u het secretariaat weer bereiken tijdens de gebruikelijke openingstijden. Wij wensen wij u een Zalig Pasen toe. Delen via: emailFacebookTwitter

De weg van Onze Heer in 14 kruiswegstaties

Al in de veertiende eeuw pelgrimeerden christenen  naar de plaatsen waar Jezus’ lijden zich had afgespeeld. De plaatsen werden gemarkeerd met stenen en inscripties. De devotie van de kruisweg kwam in de verdere middeleeuwen tot verdere bloei. Na de terugkeer uit het heilig land maakten pelgrims soms in hun eigen regio een gebedsplek om Jezus’ […]

Pasen met de kinderen

Op zondag 14 april PALMPASEN om 9.30 uur in de Verrijzenis van de Heer kerk in Schiebroek. Om uiterlijk 9.15 uur verzamelen de kinderen met de thuis gemaakte Palmpasen-stokken. Voor de viering gaan we nog palmtakjes bevestigen. De kinderen lopen aan het begin van de viering in processie binnen. Tijdens deze viering is ook kinderwoorddienst.  Samen met de […]

Vastenactie 2019: vrouwen en watermanagement in Masasi

Dit jaar steunt Vastenactie verschillende projecten die schoon water dichterbij mensen moeten brengen. De parochies van Rotterdam Rechter Maasoever gaan de mensen in Masisi in Congo steunen bij hun actie om latrines te bouwen en de watervoorziening te verbeteren. U kunt vanaf Aswoensdag t/m Pasen uw financiële bijdrage leveren in de extra collectes aan het eind van de vieringen in het weekend of door overmaking van uw gift op rekeningnummer NL27 INGB 0003901456 tnv Par.Missie Comité, Rotterdam.

Kerkbijdrage maart later geincasseerd

Zoals een aantal parochianen wellicht is opgevallen, is de kerkbijdrage voor de maand maart nog niet geïncasseerd.
Vanwege de overdracht aan een nieuwe administrateur en het inregelen van bevoegdheden bij onze bank loopt deze incasso wat vertraging op. Zoals het er nu uitziet zal dit pas eind april geregeld zijn. Wij zullen dan de kerkbijdragen voor maart en april gaan incasseren.

Parochiecentrum fungeert als stembureau

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ook de Piet Roest-zaal van het parochiecentrum van de Bernadette fungeert deze keer als stembureau. Zo wordt het wijkbewoners makkelijk gemaakt om hun stemmen uit te brengen. Het parochiecentrum is bereikbaar vanaf de Wilgenplaslaan. Dit zal met een extra bord worden aangegeven. […]

Volgende pagina »