Auteur: admin

Virtuele vieringen in de Goede Week

De anti-corona-maatregelen zorgen er voor dat we dit jaar geen Goede week en Pasen kunnen vieren op de manier zoals u dat gewend bent. Ook de paasviering voor het seniorencontact gaat dit jaar niet door. Via de Nederlandse Publieke Omroep zullen er vieringen op televisie te zien zijn. Voor de mensen die gebruik maken van internet zullen er bovendien vanuit ons Bisdom en de parochiefederatie paasvieringen te zien zijn.

Bernadette helpt via corona-hulplijn

Wij hebben een nieuw telefoonnummer voor deze periode van het Coronavirus. Het geeft niet alleen informatie over de gang van zaken in onze parochie in deze periode, maar het is ook een hulplijn. Heeft u hulp nodig, laat het ons dan weten via 010-418.1041.

Bernadette-parochie op Youtube

Sinds kort is de Bernadette-parochie ook op youtube te vinden. Inmiddels staan de eerste drie video’s online, waarvan twee speciaal voor kinderen. Desiree Bühler leest het verhaal ‘op weg naar Pasen’ voor. En Helena en Magda laten niet alleen zien hoe je een palmpasen-stok maakt, maar ook wat de betekenis is van de dingen die aan de stok hangen. In de komende weken zullen we met enige regelmaat extra video’s plaatsen. Op deze manier proberen we onze parochianen ook in deze tijd te bereiken.

Bisschop in het Geloofsgesprek: ‘Een lockdown betreft nooit je hart’

Op zondag 29 maart was bisschop Van den Hende te gast bij Leo Fijen in het Geloofsgesprek op NPO2. Deze weken kunnen er geen publieke vieringen van de eucharistie zijn. De bisschop sprak in dat verband naast de geestelijke communie over de ‘huiskerk’. “Ons hart is de eerste plaats waar we de Heer ontmoeten. Daar wordt nu door deze situatie meer een beroep op gedaan. We kunnen onze harten met elkaar verbinden ook, dat ze met elkaar kloppen uit liefde voor en met Christus en voor wat de wereld raakt als ons gemeenschappelijk huis. De Heer is degene die ons verbindt. In deze Veertigdagentijd komt dat in ons gebed, het vasten en de naastenliefde meer intens en bewuster naar voren in de huiskerk, omdat we niet naar buiten kunnen.”

Bericht vanuit het pastoraal team – Grond onder onze voeten

Uit Maria’s handelen spreekt een groot Godsvertrouwen. Wat er ook gebeurt in het leven, ze vertrouwt op God. Dat wens ik ons allen in deze tijd toe. Dat we in en vanuit ons gebed vertrouwen mogen ontvangen. Vandaag had Paus Franciscus alle mensen gevraagd om 12 uur het Onze Vader te bidden. Een keten van mensen die het Onze Vader, het gebed wat Jezus ons zelf gaf, te bidden op het moment dat het in dat land 12 uur was. Bidden verbindt mensen. Naast dat het ons kracht geeft, is het ook bij uitstek een diaconale daad. Bidden voor de naaste. Blijf in gebed met elkaar verbonden, ook nu wij in deze tijd elkaar niet kunnen ontmoeten.

Bericht van het pastoraal team – Geloof en vertrouwen

Het verhaal van de vogels in de lucht is voor mij een verhaal van geloof en vertrouwen. Natuurlijk is het zo dat geloof en vertrouwen als een vriend met je meegaan als het leven mee zit, als het je voor de wind gaat.
Maar juist als het tegenzit komt het aan op geloof en vertrouwen! Laten we de komende week zingen alleen of met elkaar: als alles duister is….. Laten we bidden zolang als nodig het gebed wat de bisschoppen ons hebben aangereikt. Ontsteek thuis of in een van onze kerken en kapellen een kaars voor geloof en vertrouwen.

Corona maatregelen verlengd: ook in de Goede Week en met Pasen geen vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 18 maart laten weten dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd in verband met het coronavirus op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
Vanzelfsprekend volgt de Bernadetteparochie deze lijn: er zullen geen vieringen zijn in de Goede week en met Pasen. Of en op welke manier er in onze parochie toch iets aan Pasen kan worden gedaan, zullen we u binnenkort laten weten.

Hamsteren? Doen! Maar dan voor de voedselbank

De Corona-crisis betekent echter ook dat de normale inzameling van houdbare levensmiddelen voor de voedselbank op de derde zondag van de maand stagneert. Om vooral nu de inzameling toch door te laten gaan, is besloten dat parochianen en niet-parochianen houdbare levensmiddelen kunnen blijven doneren:
In Hillegersberg/Schiebroek: door deze achter te laten in de Mariakapel van de Liduinakerk die in ieder geval op maandagochtend en donderdagochtend geopend zal zijn.
In Overschie: door deze af te geven bij het secretariaat in de pastorie van de Petrus’ Banden op donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Biddend verbonden via televisie en internetstreams

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2, Facebook.com/krokatholiek en de website KRO-NCRV.nl/katholiek.

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Willem Eijk. Aansluitend is de aartsbisschop van Utrecht celebrant in de rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen.

Volgende pagina »